Akkoord tussen Triple Living en Groep Caenen over Slachthuissite

Land Invest Group, Groep Caenen en Triple Living bevestigen een bindende raamovereenkomst te hebben ondertekend betreffende de overdracht van het project Slachthuissite onder opschortende voorwaarde van een due diligence. Het akkoord is een belangrijke stap voorwaarts in het dossier.

De betrokken partijen ontkennen echter dat er – zoals in de pers gemeld – sprake is geweest van een koop – wederkoop van de gronden tussen Land Invest Group en Groep Caenen. Het gaat hier over een financiering van Caenen aan Land Invest, waarvan de borgstelling werd vrijgegeven.

Met het akkoord komt de ontwikkeling van de hele site door Triple Living - de ontwikkelaar achter onder meer Nieuw Zuid - een serieuze stap dichterbij. Bovendien benadrukken de onderhandelende partijen dat de onderhandelingen in een constructieve sfeer verlopen, ondanks tegenstrijdige berichtgeving in de media. Triple Living zegt weliswaar voorlopig niet verder te kunnen uitweiden over de onderhandelingen en de specificaties, zolang het administratief onderzoek van de boeken loopt. Wel benadrukt het ten gepaste tijden in dialoog te gaan met Stad, stadsbouwmeester, intendant en omwonenden.

Contacteer ons