Officieel: Land Invest Group nu volledig in handen van Triple Living

Vandaag bereikten Triple Living en Luiks pensioenfonds Ogeo Fund een onderling akkoord over de overname van de 50% aandelen van Ogeo Fund in Land Invest Group (LIG). Daarmee is de Antwerpse projectontwikkelaar nu voor 100% eigenaar van het voormalige Land Invest. Ook alle rechten en verplichtingen die Ogeo Fund had met betrekking tot Land Invest zijn hiermee overgenomen door Triple Living.

De onderhandelingen met Ogeo Fund verliepen bijzonder constructief en de overname wordt door beide partijen beschouwd als het scenario met optimale uitkomst. Ogeo Fund staat haar aandelen in LIG af conform de financiële objectieven die initieel genomen werden voor de investering in LIG. Triple Living wil zich nu in de eerste plaats focussen op de voorbereiding en kwaliteitsvolle ontwikkeling van de lopende projecten.

Contacteer ons